دانشگاه تبریز
شماره پیامک سامانه : 3000893131  
 
آخرین اطلاعیه های خوابگاه:  
شماره اطلاعیه عنوان اطلاعیه
92 مراحل و ثبت نام درخواست اینترنتی خوابگاه ورودیهای بهمن به غیر از دکتر در 93 مشاهده
93 اطلاعیه سنوات اضافی کارشناسی در 93 مشاهده
94 اطلاعیه سنوات اضافی دکتری و ارشد در 93 مشاهده
95 اطلاعیه ثبت نام دکتری در 93 مشاهده
96 اطلاعیه تسویه و تحویل اتاق در 93 مشاهده
97 راهنمای واریز اجاره بهای خوابگاه برای سال تحصیلی 94- 93 مشاهده
98 آدرس و هزینه خوابگاههای خودگردان (هزینه یک ترم تحصیلی) مشاهده
99 قابل توجه دانشجویان دوره شبانه میهمان و انتقالی دانشگاه مشاهده


در صورت مشاهده خطای نامعلوم، جزئیات خطا ، نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی خود را به پشتیبانی سامانه به آدرس ایمیل taghvajou@palizafzar.com  اطلاع رسانی نمایید.